Veelgestelde vragen over de warmtekosten

Ik heb nieuwe meters in mijn woning gekregen. Waarom?
In uw gebouw wordt collectief gestookt. Voordat u meters in de woning had, verdeelden wij het verbruik van het gehele complex evenredig over alle woningen. Dat was dus ongeacht uw individuele verbruik. Nu, met de meters, kunnen we het totale verbruik eerlijker verdelen. Voor de huurders die meters op de radiatoren hebben gekregen, maakt deze afbeelding dat duidelijk:
Met deze meters kunnen we dus uw aandeel in het verbruik meten. Dit maakt de verdeling eerlijker: huurders die bewust en zuinig met hun stookgedrag omgaan, betalen dan ook minder dan huurders die minder zuinig zijn. Zo heeft u zelf invloed op uw kosten!

Waarom is de warmtewet ingevoerd?
Talis bepaalt voor u bij welke leverancier energie wordt afgenomen. U kunt niet zelf uw energieleverancier kiezen. De warmtewet biedt u bescherming door een maximale tariefstelling. Door het instellen van dit maximum tarief zorgt de warmtewet ervoor dat u nooit een hoger tarief voor warmte betaalt dan een huurder met een eigen cv-ketel.

Geldt de warmtewet voor mij?
De warmtewet geldt voor huurders uit complexen (gebouwen) met een collectieve installatie: de blokverwarming. U betaalt dan jaarlijks warmtekosten via Talis, en krijgt daarvan ook een afrekening van Talis of van Ista of Techem. Als u een eigen verwarmingsketel heeft, is deze wet niet voor u van toepassing.

Wat is er nu sinds de invoering van de warmtewet precies veranderd?
De volgende dingen zijn veranderd:

  • Elke nieuwe huurder ondertekent een individuele overeenkomst tot levering van warmte. Daarbij horen algemene leveringsvoorwaarden (zie de eerste pdf onderaan deze pagina);
  • De kosten die wij in rekening brengen, mogen niet hoger zijn dan de maximumtarieven;
  • We rekenen het verbruik niet meer af in m3, maar in gigajoule. Talis blijft natuurlijk wel gewoon warmte leveren zoals u gewend was.

Wie bepaalt de maximum tarieven?
De maximale tarieven worden jaarlijks door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), een onafhankelijke toezichthouder, vastgesteld. Voor 2020 heeft de ACM het maximum variabel tarief vastgesteld op € 26,06 per gigajoule en het maximum vastrechttarief op € 39,09 per woning per maand.
Talis bepaalt op basis van de maximumtarieven de tarieven voor uw complex. We berekenen een kostendekkend tarief zonder winstopslag.
Elke nieuwe huurder ontvangt ons actuele tarievenblad. Dit blad vindt u hier.

Wat moet ik doen als er geen warmte wordt geleverd?
U kunt een storing of defect melden bij de installateur van uw complex. U vindt de installateur op uw ‘Bewaarkaart (contact Talis en storingen)’ die u van Talis heeft ontvangen.
In sommige gevallen heeft u hierbij recht op vergoeding. Dit geldt als:

  • u vier uur of langer geen warm water krijgt;
  • u vier uur of langer geen warmte krijgt en het is buiten kouder is dan 15 graden Celsius.

Meer informatie vindt u in de leveringsvoorwaarden en het tarievenblad hieronder.

Ik ben het niet eens met mijn afrekening warmtekosten. Wat kan ik doen?
Woningcorporaties en huurders die een klacht of een geschil hebben over warmtelevering kunnen vanaf 1 november terecht bij een onafhankelijke geschillencommissie. Die is opgericht door Aedes, de Woonbond en de Consumentenbond.
U vindt de Geschillencommissie Warmtelevering hier.

Algemene Voorwaarden warmtelevering 2015

Tarievenblad warmtelevering