Melding overlast

Hebben de twee stappen op de vorige pagina niet goed gewerkt? Dan kunt u onderstaand formulier invullen en op versturen klikken.

Samen verantwoordelijk
Heeft u nog niet gepraat met uw buren over de overlast die u ervaart? Wij adviseren u eerst zelf actie te ondernemen. De volgende tips kunnen u daarbij helpen:

  • Bel gewoon aan of maak een praatje in de tuin of op straat. Vaak zijn de buren zich niet bewust dat zij u overlast bezorgen;
  • Wacht niet te lang met het aanspreken van uw buren. Kleine irritaties worden snel groot als je er niet over praat;
  • Bedenk vooraf wat u wilt zeggen en vertel duidelijk wat u dwars zit. Soms helpt het om eerst even op te schrijven wat u wilt zeggen;
  • Denk na over mogelijke oplossingen en bespreek die met uw buren.

Bekijk verschillende overlastproblemen mét mogelijke oplossingen op de website problemenmetjeburen.nl.

Vind u dit lastig of wilt u er gewoon even over praten, dan kunt altijd opnemen met onze wijkbeheerder voor een gesprek, tips en adviezen.

Extreme gevallen
In extreme gevallen, zoals bij geweld of drugsoverlast, is het verstandig om de politie zo snel mogelijk in te lichten.

Toelichting
Wij vinden het belangrijk dat u er eerst zelf met de buren probeert uit te komen. Als u samen, in goed onderling overleg, met de buren niet tot een oplossing komt, dan vraagt u ons de burenoverlast in behandeling te nemen. Wanneer het gaat om een conflict tussen twee buren of een zaak waarbij slechts twee buren betrokken zijn, dan is alleen bemiddeling tussen de beide buren mogelijk.

Bij andere zaken waar overlast wordt ervaren, die door meerdere omwonenden wordt gemeld, is het nodig dat:

  • de meldingen door iedere melder schriftelijk bij ons worden ingediend door invulling van bovenstaand formulier;
  • melders daarna een Logboek bijhouden van nieuwe incidenten. Hiervoor kan het Logboek formulier gebruikt worden dat u van de wijkbeheerder ontvangt nadat u de melding schriftelijk bij ons heeft ingediend.

Op deze manier krijgen wij inzicht in de situatie. Hierdoor zijn wij in staat zonder vooroordelen of partijdigheid- een conflict tussen buren goed een eerlijk te behandelen. Ook kunnen we aansturen op aanpassing van het gedrag van de bewoners waar meerdere bewoners overlast van hebben. Met schriftelijke meldingen leggen wij een dossier aan. Dit dossier gebruiken wij in een eventuele juridische procedure als bewijs.

  • Verder adviseren wij u om bij acute overlast de politie te bellen. Zij kunnen uw buren op het moment van overlast er meteen op aanspreken. Bovendien is de meldingbevestiging van de politie belangrijk voor dossiervorming.
  • Intussen is het belangrijk dat dossier wordt gevormd. Daar hebben omwonenden een belangrijke en onmisbare bijdrage in. Wilt u daarom het Logboekformulier met nieuwe incidenten regelmatig ingevuld bij ons inleveren? Wanneer wij geen schriftelijke meldingen meer binnenkrijgen, dan gaan wij ervan uit dat de overlast voorbij is

Buurtbemiddeling
Heeft u nog geen contact gezocht met Buurtbemiddeling en slaagt u er niet in om de overlast samen met uw buren op te lossen? Dan kunt u contact opnemen met buurtbemiddeling. Deze organisatie is mede door Talis opgericht.

Nijmegen
Buurtbemiddeling Nijmegen
buurtbemiddelingnijmegen@sterker.nl
T 088 – 00 11 333

Wijchen
Buurtbemiddeling Wijchen
buurtbemiddeling@meervoormekaar.nl
T (024) 641 84 59