Wie wij zijn

Als woningcorporatie bouwen, verhuren en beheren we zo'n 14.000 woningen in de regio Nijmegen en Wijchen. We zorgen voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in goed functionerende wijken, in combinatie met een goede zorg.

We helpen graag mee om buurten socialer te maken. Dat doen we niet alleen. We werken graag samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf. Altijd in een gezonde balans tussen sociaal belang en verantwoord ondernemerschap. En altijd vanuit de gedachte dat Talis je door 'zorg-op-maat' op weg helpt om zo zelfstandig en prettig mogelijk te wonen.

Visie en missie

Visie: We nemen als huisvester onze verantwoordelijkheid in het netwerk van wonen, welzijn en zorg. Daarbij is onze inspanning gericht op het creëren van duurzame en vitale leefgemeenschappen.

Missie: We bieden een steun in de rug door middel van passende en betaalbare huisvesting aan klanten die niet zelfstandig in hun woonbehoefte kunnen voorzien

Ondernemingsplan 'Huisvesten en verbinden'

Onze belangrijkste kernwaarden zijn verantwoordelijkheid, betrokkenheid, maar ook zelfstandigheid. Talis is betrokken, onze huurders zijn dat idealiter ook. In combinatie met onze visie op huisvesten en verbinden komen we tot vier ambities: de kant van de klant, gek op je plek, pak je rol en slim in je werk.
Lees meer over ons ondernemingsplan Huisvesten en verbinden (2013-2017).

Organogram

207 kB
01-04-2018
Sluit

Mail a friend

  1. Stuur door
  2. Bedankt
Stuur door