(024) 352 39 11

Eigentijdse uitstraling voor de Jadestraat

In januari 2021 zijn we gestart met opfrissen en veiliger maken van 168 appartementen aan de Jadestraat. Deze werkzaamheden zijn een vervolg op de werkzaamheden van drie jaar geleden. We maakten de woningen toen al energiezuiniger, veiliger en comfortabeler. Het onderhoud voert De Variabele in opdracht van ons uit.  Eind november verwachten we het project op te leveren.

AI

Een eigentijdse uitstraling
Om de woningen op te frissen voeren we verschillende werkzaamheden uit. Deze vinden plaats aan de buitenzijde van de woningen. We vernieuwen de huidige galerij- en balkonhekken voor nieuwe hekken van glas. Ook de privacyschermen tussen de balkons vernieuwen we. Daarnaast maken we het betonwerk schoon en schilderen we het opnieuw. Ook de trappenhuizen frissen we op met schilderwerk, nieuwe vloerbedekking en nieuw glas in de deuren. Ten slotte herstellen we ook de verzakkingen in de straten bij de Jadestraat. 

Extra veiligheidsmaatregelen
Naast het aanpakken van de uitstraling van de gebouwen, maken we ze ook nog veiliger. Dit doen we door in de trappenhuizen extra verlichting en ventilatie aan te brengen. Daarnaast hangen we in alle woningen twee rookmelders op.  

Tevreden bewoners
We vinden het belangrijk dat de bewoners ook tevreden zijn met de aanpassingen die we doen. “Door het plaatsen van het glazen galerijhekken is er meer licht. Dat is fijn, ik ben er blij mee” geeft mevrouw Mens aan. Helaas hoort bij onderhoud ook wat lawaai en overlast. Dit proberen we samen met de aannemer altijd zoveel mogelijk te beperken. Zo proberen we op een fijne manier tot een mooi eindresultaat te komen. “Waar wordt gewerkt, vallen splinters. Maar ik ben blij dat het is opgeknapt” aldus meneer Jansen, bewoner van de Jadestraat.  

Vervolg op eerdere werkzaamheden
In 2017 en 2018 hebben we ook werkzaamheden uitgevoerd aan de Jadestraat. Deze werkzaamheden zijn hier een vervolg op. Toen heeft aannemer Nijhuis de gebouwen aan de Jadestraat onder andere na geïsoleerd. De appartementen zijn toen energiezuiniger, veiliger en comfortabeler gemaakt.

Planning
In januari zijn we gestart met de werkzaamheden aan de trappenhuizen en met het plaatsen van de rookmelders. Dit was eind maart klaar. Vervolgens zijn we in mei gestart met het vervangen van de balkon- en galerijhekken. We verwachten dat dit in november klaar is.