Hofjesbuurt bloeit op!

In de Hofjesbuurt voeren we groot onderhoud uit aan 87 eengezinswoningen, 192 etagewoningen en 30 garages. Er is veel aandacht voor duurzaamheid en betaalbaarheid van de woning. De woningen gaan van label C of D naar A+. Dit doen we onder andere door nieuwe kozijnen te plaatsen met triple glas en het plaatsen van zonnepanelen op de daken.

93b58ddf-1602-47fd-939d-b3e39470ea51_eengezinswoning hofjes 3

Aandacht voor architectuur
Bij het uitwerken van de werkzaamheden voor het groot onderhoud is ook onderzoek gedaan naar de huidige en de oorspronkelijke architectuur. De aannemer is in de archieven gedoken om de oorspronkelijke bouwtekeningen en historische foto’s te raadplegen. De woningen zijn gebouwd in de stijl van de Bossche School. Bij het bepalen van de werkzaamheden zijn de sterke punten van deze architectuur op een eigentijdse wijze toegepast. Zo passen we de kleuren toe die typerend zijn voor de Bossche School: grijsblauw, grijsgroen en grijsrood. Verder krijgen de eengezinswoningen en etagewoningen nieuwe entrees. Het resultaat is een fris en samenhangend beeld dat recht doet aan de kwaliteit van de Hofjesbuurt.

Wat doen we?
De woningen in de Hofjesbuurt zijn nu ruim 60 jaar oud. Groot onderhoud aan de woningen is nodig om de komende 25 jaar prettig te kunnen blijven wonen. De woningen worden niet alleen opgeknapt, ze krijgen ook meer comfort. Ze worden energiezuiniger en veiliger. Als het technisch noodzakelijk is worden de keukens en de badkamer vervangen. De toiletten worden vergroot. Er wordt isolatie aangebracht in de vloer en de muren en het dak wordt vernieuwd. De woningen krijgen mechanische ventilatie en indien nodig worden de cv-installatie, de leidingen vernieuwd. De woningen krijgen rookmelders en het hang- en sluitwerk gaat voldoen aan de eisen van het PolitieKeurmerk Veilig Wonen. Bij de etagewoningen worden aan de kant van de woonkamer de balkons vergroot.

Samen met bewoners
Vooraf hebben bewoners aangegeven welke wensen ze hebben voor hun woning en woongebouw. Samen met een bewonersprojectgroep hebben we hier verder over nagedacht en hebben we uiteindelijk de aannemer met het beste plan gekozen.

In mei zijn de werkzaamheden aan de etagewoningen gestart. Voor de zomer van 2019 worden de werkzaamheden afgerond.