(024) 352 39 11

Kwaliteitsverbetering voor zo’n 400 Wijchense PéGé-woningen

Talis heeft een grootschalig onderhoudsproject in Wijchen afgerond: Gewoon Goed Wonen. In totaal zo’n 400 woningen aan de Heilige Stoel, Homberg en Kraaijenberg werden aangepakt, zowel aan de binnenkant als de buitenkant. Het comfort en de energieprestatie zijn verbeterd.

3280b8cb-6e26-474b-96f6-d1b5b3f43326_heilige stoel klaar4

Echte Wijchense woningen
De woningen zijn echte Wijchense woningen, ontworpen door de Wijchense architect en aannemer Peter Guelen. De woningen zijn uit begin jaren 70 en liggen verdeeld over Achterlo in Wijchen.

Wat pakken we aan?
De werkzaamheden zijn per woningtype anders. In alle woningen vonden in elk geval de volgende werkzaamheden plaats: vernieuwen dak, energiezuiniger maken van de gevel, asbestsanering, controle brandveiligheid, plaatsen rookmelders, mechanische ventilatie. Afhankelijk van de technische staat vernieuwden we ook de badkamer, keuken, toilet en elektra. We voerden de werkzaamheden uit zonder huurverhoging voor de huurders.

Bewoners denken mee
Bewoners werden al vroegtijdig betrokken bij de werkzaamheden. Tijdens bewonersavonden hebben alle bewoners kunnen aangeven wat de sterke en zwakke punten van de woning zijn. Daarnaast waren we in overleg met een bewonersklankbordgroep namens alle woningen en een bewonersprojectgroep per fase.

Stand van zaken
De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd. Begin 2017 zijn we gestart met 125 woningen aan de Heilige Stoel. Deze woningen zijn voor de zomer opgeleverd. In april 2017 zijn de werkzaamheden aan de 161 woningen aan de Kraaijenberg gestart.Deze woningen zijn begin 2018 afgerond. In oktober 2017 zijn de werkzaamheden aan de 132 woningen aan de Homberg gestart. Deze werkzaamheden zijn voor de zomer 2018 afgerond. In juni was de feestelijke afronding van het project. De werkzaamheden zijn op film vastgelegd.

De werkzaamheden vonden plaats bij verschillende blokken zoals deze woningen aan de Homberg