Lindenholt

Wijkbeheerder Bert van den Hurk

Contactgegevens
Bert van den Hurk
bert.vandenhurk@talis.nl
T 06 55 33 48 21

Werkzaam in
Lindenholt

Wijkbeheerderskantoor
Wedesteinbroek 2100, Nijmegen