(024) 352 39 11

Meesterlijk wonen in het Rentmeestercomplex

In mei startte Talis met het groot onderhoud aan de 246 appartementen van de Rentmeesterhof en –laan. De gebouwen krijgen een geheel nieuwe uitstraling, zijn straks energiezuiniger, comfortabeler en veiliger. De woningen gaan naar energielabel B.

7a68306d-612a-47eb-aa5c-8f7b1456efea_Rentmeestercomplex2

Wat gaat er gebeuren?
De gevels worden beter geïsoleerd en krijgen nieuwe platen met een  frisse uitstraling. Samen met het glas aan galerijen en balkons, de nieuwe deuren en de nieuwe entrees krijgen de flats een heel nieuw uiterlijk. Het asbesthoudend plaatmateriaal wordt tijdens het onderhoud tevens gesaneerd. Ook komt er een duurzame nieuwe collectieve CV-installatie. Door deze investeringen maken de woningen een enorme sprong in energiezuinigheid: van label D-F naar label B. Bewoners merken dit aan de lagere energierekening. In de woning krijgt een groot aantal woningen een nieuwe badkamer.  Bewoners kiezen zelf of zij hieraan mee willen doen. De investering van Talis bedraagt ongeveer 40.000 euro per appartement. Bewoners krijgen geen huurverhoging voor  de werkzaamheden.

Overleg met bewoners
De plannen zijn van tevoren besproken met een bewonersprojectgroep. De wensen en ideeën van de bewoners wegen zwaar mee. Ook tijdens de werkzaamheden blijven de 14 bewoners van de bewonersprojectgroep de belangen van alle bewoners behartigen. Het ontwerp van de nieuwe gevels is gemaakt door architect Pieter OosterhoutAannemer Nijhuis verzorgt de werkzaamheden.
Time lapse
Het groot onderhoud van het Rentmeestercomplex hebben we vanaf de buitenkant in beeld gebracht en is terug te zien in deze time lapse:

Een impressie van de Rentmeester met de nieuwe gevel