Maisonnettes Meijhorst

In de wijk is voldoende draagvlak gehaald voor het onderhoud en de verduurzaming van de 192 huurwoningen. Zo gaan de woningen naar energielabel A en B, verbeteren we de uitstraling en voeren we het nodige onderhoud uit. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren was minimaal 70% akkoord van de bewoners nodig.

Maissonettes Meijhorst 2

Verbetering binnenklimaat van de woningen
Een goed binnenklimaat is belangrijk om prettig te wonen. Hier waren klachten over. We verbeteren het binnenklimaat door onder andere:

  • extra isolatie en ventilatiemiddelen aan te brengen;
  • de tochtwering bij de voor-en achterdeur de versterken.

Hiermee pakken we de schimmel, vocht- en tochtproblemen aan. Naast aanpassingen in de woningen zelf, geven we ook informatie aan bewoners over hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een goed binnenklimaat.

Investeren in duurzaamheid
Dit doen we door bijvoorbeeld het aanbrengen van isolatie. Dit draagt bij aan de betaalbaarheid van de woningen en een duurzamere toekomst. Het onderhoud zorgt dan ook voor een forse stap in het energielabel van de woningen. De woningen hebben nu energielabel D en E. Na het onderhoud krijgen de woningen energielabel A en B.

Samen met de bewoners in gesprek
Tijdens bewonersbijeenkomsten brachten de bewoners waardevolle wensen en ideeën in. Een groot aantal wensen namen we ook mee in onze plannen. Ook gaan we samen met de bewoners en de gemeente in gesprek over de woon- en leefomgeving. Hierbij kijken we ook naar oplossingen voor de aanpak van afval in de wijk.

We starten het tweede kwartaal van 2023 met onderhoud
Dit gebeurt zodra alle ontheffing- en vergunningsprocessen doorlopen zijn. Samenwerkingspartner Quadrant voert het onderhoud uit.