(024) 352 39 11

Veenhof en Weegbree

Nieuwe (zorg)woningen voor Veenhof en de Weegbree in Wijchen
We houden u graag op de hoogte. Op deze site delen wij informatie over de plannen voor nieuwe (zorg)woningen voor Veenhof en de Weegbree.

Mede door sterke vergrijzing, neemt de vraag naar verpleging en verzorging in Wijchen enorm toe. Cijfers van onze gemeente laten zien dat het aanbod van wonen en zorg nu onvoldoende is voor de huidige en toekomstige vraag van inwoners. Het duurt in Wijchen gemiddeld 8 maanden tot een inwoner geplaatst kan worden in een zorgwoning. We spreken daarom van urgentie op het gebied van zorgwoningen. Deze urgentie is ook ontstaan in de Weegbree. Het huidige zorggebouw past niet meer bij de huidige en toekomstige wensen van cliënten en familieleden. Er is onvoldoende klimaatbeheersing en er zijn grote investeringen nodig voor onderhoud en renovatie. Dit is niet toekomstbestendig, duurzaam en financieel verantwoord. Vanuit deze situatie heeft ZZG zorggroep de opdracht gegeven aan Talis om zorgappartementen te ontwikkelen die aan de behoeften in Wijchen voldoen.

Het doel is om inwoners zich thuis te laten voelen in een fijne woonomgeving. Op basis daarvan is een plan gemaakt.

Nr. 44 10 10 2022 Woning Meerstaete GM