(024) 352 39 11

Vernieuwing woonzorgcentrum La Verna, Alverna

Vernieuwing van wonen met zorg in Alverna is nodig. Woonzorgcentrum La Verna voldoet niet meer voor de huidige bewoners. Op de plek waar nu La Verna staat, gaan we met Hendriks Bouwbedrijf 90 nieuwe appartementen terug bouwen. 70 voor huidige cliënten van LuciVer. En Driestroom gaat in de nieuwbouw 20 appartementen huren voor haar ouder wordende cliënten met een beperking. Door op één plek te zitten, kunnen Driestroom en LuciVer hier samenwerken. De plannen zijn in overleg met de cliëntenraad en de buurtbouwgroep uitgewerkt. We bouwen in twee fases, zodat bewoners niet tijdelijk ergens anders hoeven te wonen. Fase 1 is afgerond en zijn gestart met fase 2.

20200204 LavernaAlverna

Sloop en nieuwbouw
We gaan het huidige La Verna met 83 appartementen slopen. Er komt nieuwbouw met 90 grotere appartementen op deze plek. Sloop-nieuwbouw is mogelijk, vanwege extra investeringen van ons en LuciVer, dankzij deelname van Driestroom en door een subsidie van gemeente Wijchen.

Bewoners
De bouw voeren we gefaseerd uit. La Verna blijft in gebruik tijdens de bouw van de eerste fase met 60 appartementen. Nu fase 1 is opgeleverd zijn de bewoners vanuit La Verna verhuist naar de nieuwbouw. Nu slopen we eerst het oude La Verna, waardoor er ruimte ontstaat om de tweede fase met de overige 30 appartementen van de nieuwbouw te maken. De 20 appartementen van Driestroom zijn voor ouder wordende cliënten die nu ergens anders wonen. Door dicht bij elkaar te zitten, kunnen LuciVer en Driestroom hier samenwerken.

Fase 1 van het project is opgeleverd.

Het plan
De nieuwbouw bestaat uit 90 identieke zorgeenheden, waarvan 70 voor cliënten van LuciVer en 20 voor cliënten van Driestroom. Het gebouw (dat de vorm van een T krijgt) bestaat grotendeels uit drie lagen en één vleugel heeft vier lagen. De nieuwbouw heeft een plat dak en wordt daardoor aanmerkelijk minder hoog dan het bestaande La Verna.

Woningen
De 90 appartementen hebben een oppervlakte van 42m2 met een woonkamer, slaapkamer en badkamer met toilet. De appartementen zijn per 10 geclusterd. Zo ontstaan 9 woongroepen (7 voor LuciVer en 2 voor Driestroom).

Iedere woongroep heeft een gemeenschappelijke huiskamer met daaraan grenzend het gemeenschappelijke balkon. Ook heeft iedere woongroep bergruimte, spreekruimte en een toilet. Daarnaast zijn er per verdieping voorzieningen die door meerdere woongroepen gedeeld worden (kantoorruimte, wasruimte). Op de begane grond bevinden zich de voorzieningen die voor alle woongroepen samen nodig zijn zoals een kleedruimte, stilteruimte en een algemene ontmoetingsruimte.

Achtergrond
Zorgorganisatie LuciVer huurt het huidige La Verna en 2 PG- afdelingen in Portiuncula van ons. Woonzorgcentrum La Verna voldoet niet meer voor de huidige bewoners. Onder andere vanwege te kleine badkamers, een slecht binnenklimaat (’s zomers erg heet, ’s winters een hoge energierekening) en hoge drempels.

Planning
Met deze nieuwbouw verwachten we een goed antwoord te hebben op de huidige én toekomstige zorgvraag in Alverna. Eind 2020 startten we met de eerste fase van het project. Begin 2022 was fase 1 afgerond en verhuisden alle bewoners van het huidige La Verna. In maart 2022 begonnen we met de sloop van het huidige gebouw. In mei 2022 beginnen we met de bouw van fase 2. Ook dit duurt een jaar. In dat gedeelte komen zowel cliënten van LuciVer als Driestroom. Ook is het eerste deel van de tuin aangelegd. We zijn bezig met het voorlopig ontwerk van de rest. Tijdens de bouw en sloop gaat de huidige tuin natuurlijk flink op de schop, zodat we een groot deel van de tuin opnieuw moeten aanleggen.

Nieuwbouw LaVerna (boven) en Rivo Torto