Vernieuwing woonzorgcentrum La Verna, Alverna

Vernieuwing van wonen met zorg in Alverna was nodig. Woonzorgcentrum La Verna voldeed niet meer voor de huidige bewoners. Op de plek waar het oude La Verna stond bouwden we met Hendriks Bouwbedrijf 90 nieuwe appartementen. 70 appartementen worden bewoond door cliënten van LuciVer. Driestroom verhuisde met 20 ouder wordende bewoners met een beperking naar het nieuwe La Verna. Door op één plek te zitten, kunnen Driestroom en LuciVer hier samenwerken. De plannen zijn in overleg met de cliëntenraad en de buurtbouwgroep uitgewerkt. We bouwen in twee fases, zodat bewoners niet tijdelijk ergens anders hoeven te wonen. Het project is in het voorjaar van 2023 afgerond.

20200204 LavernaAlverna

Sloop en nieuwbouw
We sloopten het oude La Verna met 83 appartementen. En bouwden 90 grotere appartementen terug op deze plek. Sloop-nieuwbouw is mogelijk, vanwege extra investeringen van ons en LuciVer, dankzij deelname van Driestroom en door een subsidie van gemeente Wijchen.

Bewoners
De bouw voerden we gefaseerd uit. La Verna bleef in gebruik tijdens de bouw van de eerste fase met 60 appartementen. Na fase 1 verhuisden de bewoners vanuit La Verna naar de nieuwbouw. Daarna sloopten we het oude La Verna, waardoor er ruimte ontstond om de tweede fase met de overige 30 appartementen van de nieuwbouw te maken. De 20 appartementen van Driestroom zijn voor ouder wordende cliënten die ergens anders woonden. Door dicht bij elkaar te zitten, kunnen LuciVer en Driestroom hier samenwerken.

Een beeld van na de oplevering van fase 1.

Het plan
De nieuwbouw bestaat uit 90 identieke zorgeenheden, waarvan 70 voor cliënten van LuciVer en 20 voor cliënten van Driestroom. Het gebouw (dat de vorm van een T krijgt) bestaat grotendeels uit drie lagen en één vleugel heeft vier lagen. De nieuwbouw heeft een plat dak en wordt daardoor aanmerkelijk minder hoog dan het bestaande La Verna.

Woningen
De 90 appartementen hebben een oppervlakte van 42m2 met een woonkamer, slaapkamer en badkamer met toilet. De appartementen zijn per 10 geclusterd. Zo ontstaan 9 woongroepen (7 voor LuciVer en 2 voor Driestroom).

Iedere woongroep heeft een gemeenschappelijke huiskamer met daaraan grenzend het gemeenschappelijke balkon. Ook heeft iedere woongroep bergruimte, spreekruimte en een toilet. Daarnaast zijn er per verdieping voorzieningen die door meerdere woongroepen gedeeld worden (kantoorruimte, wasruimte). Op de begane grond bevinden zich de voorzieningen die voor alle woongroepen samen nodig zijn zoals een kleedruimte, stilteruimte en een algemene ontmoetingsruimte.

Achtergrond
Zorgorganisatie LuciVer huurt het huidige La Verna en 2 PG- afdelingen in Portiuncula van ons. Woonzorgcentrum La Verna voldoet niet meer voor de huidige bewoners. Onder andere vanwege te kleine badkamers, een slecht binnenklimaat (’s zomers erg heet, ’s winters een hoge energierekening) en hoge drempels.

 

Nieuwbouw LaVerna (boven) en Rivo Torto