Villa Sterappel: derde woongemeenschap voor Talis in Waalsprong

Juni 2016 startte de bouw van Villa Sterappel. Talis bouwt samen aannemer Cuppens, woningbouwvereniging WBVG en Vereniging Villa Sterappel aan deze bijzondere villa voor alweer de derde woongemeenschap voor Talis in Lent. Maart 2017 wordt de villa opgeleverd.

406ed43f-af90-46c1-bab1-fa11857f30da_sterappel3

Negen wooneenheden op maat
Villa Sterappel is een woongemeenschap die bestaat uit negen zelfstandige wooneenheden die in één villa zitten. In de villa zijn ook gemeenschappelijke ruimten opgenomen, zoals een logeerkamer en een badkamer. Daarnaast komt er een voorhuis waar een grote gemeenschappelijke ontmoetingsruimte in zit. De nieuwbouw ligt in de wijk Plantjevlag, waar Talis eerder ook de woongemeenschappen Iewan en Eikpunt realiseerde.

Veel zelf doen
Villa Sterappel wordt gebouwd door aannemersbedrijf Cuppens uit Nijmegen, in opdracht van Talis. Net als bij Iewan en Eikpunt is Talis eigenaar van het gebouw en is de verhuur uitbesteed aan WBVG. WBVG stelt de Vereniging Villa Sterappel in de gelegenheid om veel dingen in het beheer zelf te doen, waaronder de woningtoewijzing. Talis, WBVG en Vereniging Villa Sterappel hebben daarover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een realisatie- en samenwerkingsovereenkomst.

Het ontwerp, natuurlijk duurzaam: dat scheelt
Het ontwerp van de villa is van het Nijmeegse architectenbureau Frank Willems Architecten en het constructieve advies van JVZ, ook uit Nijmegen. De villa heeft drie lagen. Het voorhuis heeft één laag. De negen wooneenheden zijn allemaal verschillend en zoveel mogelijk op maat van de bewoner. Het ontwerp van Villa Sterappel is regelmatig besproken met de directe buren. Er hebben aanpassingen plaatsgevonden, in het belang van het woongenot van de buren.

Net als bij Iewan en Eikpunt domineert de houten gevel in de architectuur. Veel aandacht is besteed aan duurzaamheid, zowel qua isolatie als qua installaties. Volgens de berekeningen van energieopwekking en het gebruik, zouden de woningen wel eens “nul op de meter” kunnen zijn. Veel aandacht is ook besteed aan de toepassing van onderhoudsarme materialen. Al het houtwerk, inclusief de kozijnen, hoeft niet te worden geschilderd.

Goed initiatief, slim in de kosten
Het initiatief voor dit project komt van de woongemeenschap zelf. Zij heeft architect Frank Willems, WBVG en Talis benaderd. Met elkaar hebben we aannemer Cuppens geselecteerd. Het ontwerp is in nauw overleg met de woongemeenschap tot stand gekomen. De bewoners verrichten zelf ook werkzaamheden tijdens de bouw. Op deze manier dragen zij bij aan beperking van de bouwkosten. Het project kost € 1,4 miljoen. De woongemeenschap betaalt € 5.781 aan huur per maand. Zij mogen dit zelf verdelen over de negen wooneenheden en de gemeenschappelijke ruimten, binnen de spelregels van de sociale huur. De huur betalen zij aan WBVG, die verantwoordelijk is voor de verhuur. Talis en WBVG hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten die in principe minimaal dertig jaar duurt. WBVG stelt de vereniging in staat om veel taken in het beheer zelf te doen.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over dit project? Neem dan contact met ons op of kijk op de site van de woongemeenschap Vereniging Villa Sterappel.