(024) 352 39 11

Start sloop-nieuwbouw Planetenstraat

Woensdag 13 maart trapten Talis en Driestroom samen de sloop af van de voormalige dagbesteding ‘De Lange Vierhout’ aan de Planetenstraat in Nijmegen-West. Er komen 50 studio’s voor beschermd wonen en een dagbesteding voor terug.

WM Driestroom Planetenstraat 06

De sloop werd officieel gestart door Wethouder Vergunst, Talis-bestuurder Ronald Leushuis en Driestroom-bestuurder Esther Nelissen. Zij ‘oogsten’ gezamenlijk het eerste kozijn, zodat het weer kan worden ingezet in een bouwproject. Tijdens de sloop wordt gekeken door aannemer Giesbers Wijchen of er meer materialen hergebruikt kunnen worden.

Beschermd wonen en dagbesteding
De huidige dagbesteding aan de Planetenstraat dateert uit de jaren 70 en is functioneel verouderd. We kiezen ervoor om het gebouw te slopen en te vervangen door nieuwbouw, om een combinatie aan te bieden van beschermd wonen en zorg- en dagbesteding.

Met de nieuwbouw wil Driestroom de Lange Vierhout transformeren naar een woonzorgcomplex met 50 studio’s en dagbesteding. Hier kunnen zij mensen met een ondersteuningsvraag een comfortabele en toekomstbestendige omgeving bieden die past bij deze tijd.

Bouwen voor de zorg
Het bouwen voor de zorg is een maatschappelijke taak die past bij Talis. We zien dat onze partners in de zorg behoefte hebben aan woonvormen waar mensen samen en zelfstandig wonen. Zoals we hier ook willen realiseren. Daarbij staat de maatschappelijk opgave van de corporatie altijd voorop. We bieden onze doelgroepen een betaalbaar dak boven het hoofd. Waar mensen gezond en inclusief kunnen wonen, nu en in de toekomst.

Driestroom, de eigenaar van het gebouw, koos voor een samenwerking met Talis. De afgelopen jaren werkten beide partijen al samen bij de vernieuwbouw van La Verna op Alverna. Als de vergunningen definitief zijn, kan Giesbers starten met de bouw van het woonzorgcomplex.

Meer informatie over de Planetenstraat is te lezen op www.talis.nl/project/planetenstraat