(024) 352 39 11

Talis en Driestroom vernieuwen woonvorm Diepvoorde in Wijchen

Aan Diepvoorde zijn Talis en Driestroom van plan om de kleinschalige woonvorm te verbouwen. De zes twee-onder-een-kap woningen met in totaal 18 kamers en gemeenschappelijke ruimtes worden vernieuwd tot 22 studio’s, twee huiskamers en een eetkeuken. Hiervoor wordt de huidige woonvorm verbouwd en komt er aan de achterzijde een aanbouw.

Tekenmoment Talis, Van Dillen, Driestroom

“Met deze verbouwing bieden we alle bewoners een eigen studio met eigen sanitair. Hiermee voldoet onze woonlocatie straks weer aan de wensen van deze tijd passend bij onze doelgroep”,aldus Lisette Tijs, lid raad van bestuur Driestroom. Ronald Leushuis, bestuurder Talis: “Met de verbouw van deze woonvorm bieden we niet alleen goede en passende woonruimte, maar voegen we ook wat toe aan de buurt. Wij dragen graag bij aan buurten voor iedereen en waar mensen naar elkaar omkijken.”

Verbetering van de uitstraling
De woonvorm in Diepvoorde is gerealiseerd in 1982. Met de vernieuwbouw wordt de uitstraling aan de achterzijde verbeterd. Voor het aanzicht aan de voorzijde onderzoeken de organisaties nog of er subsidie mogelijk is om dit beeld ook aan te pakken. De woonvorm ligt aan het park dat onderdeel uitmaakt van de herstructurering Hart van Zuid. Het verbeteren van de voorzijde zal bijdragen aan de uitstraling van dit gebied.

22 studio’s, twee huiskamers en een eetkeuken
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Dillen. Maandag 18 maart is de overeenkomst getekend. Bij de verbouwing tot zelfstandige studio’s wordt de binnenzijde compleet anders ingericht. Veel binnenwanden worden verwijderd, constructieve wanden worden doorgebroken, de bestaande (zeer steile) trappen worden aangepast, de installaties worden vernieuwd en verplaatst. De aanbouw aan de achterzijde heeft twee lagen. De gemeenschappelijke tuin wordt hierdoor iets kleiner maar blijft nog steeds zeer ruim.

In de vernieuwde situatie zijn er ook twee grote gemeenschappelijke huiskamers. Daarnaast is er een grote eetkeuken. Deze ruimte wordt ook gebruikt voor activiteiten van Driestroom. De verwachting is dat er in het voorjaar van 2024 gestart kan worden met de herbouw.