(024) 352 39 11

Gemeente Nijmegen organiseert een informatieavond over energie besparen

Wilt u energie besparen maar weet u niet zo goed hoe? Of wilt u weten of u het juiste doet? Logisch! Daarom organiseert de gemeente Nijnemen op woensdag 7 december een online informatiebijeenkomst.

Gn Logo Gemeente Nijmegen Op Witte Achtergrond

De bijeenkomst begint om 19:30 uur en duurt tot 20:30. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u antwoord op verschillende vragen als: hoe kies ik de juiste ledlamp? Hoe gebruik ik radiatorfolie. Daarnaast kunt u vragen stellen aan het energieloket van de gemeente. Na afloop ontvangt u een overzicht met alle besparingstips.

U ontving een uitnodiging hiervoor per post. Daarin staat hoe u zich kan aanmelden. Bent u deze kwijtgeraakt? Neem dan contact op met het Energieloket van de gemeente. Dit kan via projecten@regionaalloket.nl of via 088 525 4110.

Heeft u nu al vragen over het besparen van energie? Kijk dan eens bij ons veel gestelde vragen! Of neem contact met ons op.

Daarnaast leest u onder andere korte artikelen over de verhuizing naar ons nieuwe pand, NDW21, onderhoud aan de Meijhorst maisonnettes en het sociale project ‘De Broederij’. Al nieuwsgierig? Download hieronder de pdf versie of klik op de afbeelding om de Talis Thuis online te bekijken.

Nieuwsbrief huurdersverenigingen Accio en Omslag
Alle huurers hebben in de Talis Thuis de nieuwsbrief van Accio en Omslag gekrgen. Accio vertelt onder andere over de verhuiscoach. Omslag vertelt over wie ze zijn en wat ze doen.

Talis Thuis verschijnt in de komende twee weken bij elke huurder in de bus. Het blad komt twee keer per jaar uit.

Door samen te wonen met Bindkracht10 zijn de lijntjes nog korter, wat ten goede komt aan onze samenwerking. Zo kunnen we nog meer van betekenis zijn voor de mensen in de wijk. Bindkracht 10 bestuurder Mohamed El Hamdaoui: “Op de inhoud werken we natuurlijk al samen. Met het samenwonen hopen we dat verder te intensiveren. We hopen dat hier nog meer dynamiek en enthousiasme gaat ontstaan tussen mensen”.

Daar waar het te doen is
“Door met onze mensen en (wijk)kantoren zichtbaar en aanwezig te zijn in buurten en wijken, willen we een bijdrage leveren aan een leefbare stad” aldus Margje Lubbers, bestuurder bij Talis. Daarom ligt ons nieuwe kantoor in een gebied ‘waar het werk te doen is’. Dit deden we al met ons vorige kantoor aan de Waalbandijk. Langs de Waal is een prachtig, groot woon- en leefgebied ontstaan. Met de verhuizing naar de Winkelsteeg komen we op een plek waar, als onderdeel van de Kanaalzone, een grote herontwikkeling plaatsvindt. Volgend jaar staan hier al de eerste woningen van NDW21.

Graag tot snel op onze nieuwe plek!

Dakrenovatie en voegwerkzaamheden
Naast noodzakelijk onderhoud maakten we de woningen ook energiezuiniger. Dit deden we door het plaatsen van een nieuw dak inclusief isolatie en na-isolatie van de rest van de woning. Dit zorgt ervoor dat de bewoners minder energie hoeven te verbruiken om de woning warm te krijg. En te houden. Deze verduurzamingsslag is niet alleen goed voor het milieu, maar ook belangrijk voor de betaalbaarheid van onze woningen. Zeker in deze tijd waarin alle prijzen stijgen.

Behalve verduurzaming van de woningen, voerden we ook onderhoud uit om de woning er weer fris bij te laten staan. Klaar voor de volgende jaren. Dit deden we onder andere door voegen te vervangen in de buitenmuren, schilderwerkzaamheden, tochtstrips vervangen en dakplaten en -pannen te vervangen.

Behulpzame bewoners
Naast dat we het onderhoud uitvoerden met onze partner Quadrant, waren de bewoners ook erg behulpzaam naar elkaar en richting ons. Tijdens de opruimmiddag voorafgaand aan het project stonden verschillende bewoners voor elkaar klaar om te helpen met opruimen. Ook dachten de bewoners graag mee om ervoor te zorgen dat het onderhoud soepel verliep en de omgeving zo min mogelijk last had van de werkzaamheden.

Gezamenlijke afsluiting
Samen met de bewoners sloten we het project af. Talis bestuurder Margje Lubbers richtte een woordje tot de aanwezige bewoners en werknemers van Quadrant. Daarna was het tijd voor een hapje en drankje en napraten over het project.

Het laatste dat nog moet gebeuren zijn twee woningen in de wijk. Door de aanwezigheid van vogels in de gevels van deze woningen, mogen we nog niet starten met het onderhoud. In het najaar hopen we hier mee te kunnen starten zodat ook de laatste twee woningen er weer fris en duurzaam bij staan.

In 2020 werkten we mee aan een onderzoek naar het voorkomen van hitte in uw woning op warme dagen. Het onderzoek laat zien dat we dit samen voorkomen door maatregelen in uw wijk, in uw woning en door zelf maatregelen te treffen.

Wat kunt u zelf doen?
Bijvoorbeeld het plaatsen van een zonnescherm en planten rondom uw woning of gebouw zorgen voor verkoeling. Voor het plaatsen van een zonnescherm heeft u toestemming nodig van Talis. Dit vraagt u aan via de pagina ‘verandering aanbrengen’. Maar ook het sluiten van gordijnen, op de juiste momenten ventileren en genoeg drinken helpt bij het tegengaan van de hitte. Hierover leest u meer in de onderstaande brochure.

De gasprijzen blijven stijgen. Hierdoor hebben veel mensen moeite met het betalen van de energierekening. Samen met de gemeente Nijmegen sturen we daarom EnergieFixers op pad. Zij helpen mensen bij het nemen van maatregelen om minder energie te verbruiken. Helpt u mee?

Wat doet een EnergieFixer?
Als EnergieFixer breng je verschillende energiebesparende hulpmiddelen aan. Denk bijvoorbeeld aan tochstrips, brievenbusborstels of radiatorfolie. Ook meer technische werkzaamheden voert u uit. Zoals het inregelen van een CV-ketel of het plaatsen van radiatorventilatoren.

Helpt u ook mee?
Als EnergieFixer gaat u aan de slag via de gemeente Nijmegen. Dit kan als ZZP’er, in loondienst of vrijwillig. Aanmelden kan via deze link. Hier vind u ook meer informatie over het project.

Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u sinds 1 mei recht op een eenmalige energietoeslag van de gemeente Nijmegen of Wijchen. Hierover vertelden we al in april. Deze helpt u met het betalen van de energierekening. Inwoners van de gemeente Wijchen kregen al €800. Met dit extra bedrag krijgen de inwoners van Nijmegen mogelijk ook €800.  

Energietoeslag voor lage inkomens
De toeslag is voor inwoners uit Nijmegen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum. Mogelijk ontving u de eerste €600 euro al van de gemeente. In dat geval hoeft u niks te doen, u ontvangt in september de laatste €200.  

Heeft u nog niks ontvangen, maar denkt u wel recht te hebben op de toeslag? Dan kunt u dit aanvragen via de gemeente. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Nijmegen.
 

Het samenbrengen van verschillende woonvormen maakt Aaron bijzonder. Het idee is dat de bewoners, of ze nu meer of minder behoefte hebben aan zorg, onderdeel worden van de nieuwe buurt en naar elkaar omkijken. “Hiermee hopen we een antwoord te bieden op de vergrijzing, vereenzaming en toename van zorgkosten. Het gaat om een vorm van naoberschap, waarbij het normaal is dat buren iets voor elkaar betekenen. Hoe dat precies gebeurt, bepalen de bewoners zelf”, geeft Ronald Leushuis, bestuurder van Talis, aan. De eerste initiatieven vanuit de bewoners zijn inmiddels al ontstaan.

91 appartementen
We verhuren 45 appartementen aan vitale 60-plussers. Zij hebben een eigen appartement met woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer. Samen delen zij een gemeenschappelijke huiskamer en tuin. 36 appartementen worden verhuurd aan ZZG. Zij bieden hier een plek voor ouderen met een zware zorgvraag, zoals dementie en ouderen met lichamelijke klachten. De laatste 10 studio’s op de begane grond worden bewoond door 10 jongvolwassenen met een meervoudige beperking. Zij wonen hier via het ouderinitiatief Majstro.

Kwaliteit van leven
Aaron is een plek waar iedereen zich thuis voelt. “In de zorg zetten we al een aantal jaren in op zo lang mogelijk zelfstandig blijven leven, eventueel met hulp van technologie, ondersteuning en zorg. In Aaron zijn alle deuren zijn open. We werken hier met zogenaamde leefcirkels. Verder kijken bewoners naar elkaar om. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven”, aldus Angela Jansen van ZZG zorggroep. De jongvolwassenen van Majstro woonden tot voor kort nog thuis. Wim Dokter van ouderinitiatief Majstro: “Als ouders hebben we ons ingezet voor een mooie, kleinschalige woonvoorziening met leven om je heen. Dit hebben we gevonden in Aaron.”

Duurzaam bouwen
Samen met ZZG ontwikkelden we in de afgelopen jaren een visie voor woon- en zorgprojecten. De appartementen voor de cliënten van ZZG zijn gewone appartementen van 45 vierkante meter met een aparte woon-, slaap-, badkamer en een klein keukenblok. Dit biedt woonkwaliteit voor de bewoners. Bovendien zijn deze appartementen op de lange termijn veel flexibeler dan de kleine eenheden die voorheen gebouwd en kunnen de ze in de toekomst ook verhuurd worden aan mensen die geen of andere zorg nodig hebben.

Bij de bouw ging veel aandacht uit naar duurzaamheid. Op het gebouw liggen veel zonnepanelen en het heeft deels een sedumdak. Dit groene dak helpt bij het opvangen en bufferen van hemelwater en heeft een koelend effect in het gebouw. Verder is zoveel mogelijk natuurinclusief gebouwd. Zo zijn er gevelnestkastjes, extra groen en is de tuin vogel- en insectvriendelijk. Voor de gevel gebruikten we biologisch afbreekbare materialen. Het appartementengebouw is zelfs demontabel. Dat wil zeggen dat het pand eenvoudig weer uit elkaar te halen is. De materialen zijn ooit bij een eventuele afbraak makkelijk te hergebruiken.

Feestelijke opening
Samen met de bewoners en medewerkers van ZZG, Majstro en Talis en andere betrokkenen werd zaterdag het gebouw feestelijk geopend door burgemeester Bruls. Tijdens de bijeenkomst is onder andere een ‘vraag en aanbod’ bord onthuld. Hierop kunnen alle bewoners een (hulp)vraag stellen of een aanbod doen voor bijvoorbeeld een wandeling of kop koffie. Verder is er onder het genot van een barbecue en borrel geproost op de opening van het nieuwe complex in Hof van Holland.

Meerdere ontmoetingsruimtes
In het gebouw waren hiervoor al meerdere huiskamers aanwezig. Deze zijn bedoeld voor de paters en zusters die wonen in het gebouw in Alverna. Net buiten het gebouw, in De Sloep, was een gezamenlijke huiskamers voor de andere bewoners. Toen de Zusters van de Heilige Geest aangaven te vertrekken bleef hun huiskamer leeg achter. Dit was voor de bewonerscommissie een mooi moment om bij ons aan te kloppen.
Een initiatief dat wij graag ondersteunen. Margje Lubbers: ‘Wij steunen deze initiatieven graag, het past bij wie wij zijn als organisatie’. In samenwerking met onze RGS-partner Quadrant realiseerden we vervolgens de nieuwe huiskamers voor alle bewoners van Rivo Torto.

Officiële opening door Zuster van de Heilige Geest
Om de huiskamer officieel te openen waren ook de Zusters van de Heilige Geest aanwezig. Drie van hen knipten samen het lintje door. Vervolgens werd er samen met bewoners, de aannemer en medewerkers van Talis geproost op dit feestelijke moment.

De Toren
De nieuwe huiskamer krijgt de naam de Toren en moet ervoor zorgen dat alle bewoners hier samen een kop koffie kunnen drinken, spelletjes kunnen spelen of elkaar kunnen ontmoeten. Om dit te stimuleren overhandigde Margje Lubbers tijdens de opening een logo bord voor naast de deur. Op het bord is behalve de naam ook het logo te zien dat door de bewonerscommissie is ontworpen. De Toren verwijst naar het torentje dat op de binnenplaats van Rivo Torto is te zien.
Daarnaast ontvangen de bewoners ook een tuinset gemaakt door gezinshuis Tof uit Alverna. Hierdoor ontstaat ook de mogelijkheid om bij mooi weer elkaar buiten te ontmoeten.

Daarnaast leest u onder andere korte artikelen over de opname van energielabels bij onze woningen, het belang van een inboedelverzekering, woningdelen en koopvoorrang voor mensen die een sociale huurwoning achterlaten. Nieuwsgierig? Download hieronder de pdf of klik op de afbeelding om de Talis Thuis online te bekijken.

Talis Thuis mei 2022Nieuwsbrief huurdersverenigingen Accio en Omslag
Alle huurders hebben in de Talis Thuis de nieuwsbrief van Accio en Omslag gevonden. Accio vertelt meer over de werkgroep duurzaamheid en Omslag stelt zichzelf voor.

Talis Thuis verschijnt de komende twee weken bij elke huurder in de bus. Het blad verschijnt twee keer per jaar.