Grootstal

Op deze pagina leest u meer informatie over de plannen van Talis in de wijk Grootstal. Het gaat over 28 eenlaagse woningen, garageboxen en een bedrijfsgebouw aan de Van Peltlaan en Gaussstraat. De voormalige seniorenwoningen voldoen niet aan onze huidige vereisten voor een seniorgeschikte woning. Daarom zijn we van plan 18 woningen, de garageboxen en het bedrijfsgebouw te slopen en te vervangen door maximaal 68 appartementen. Voor de 10 andere woningen willen we groot onderhoud uitvoeren. Op de plek van deze woningen is nieuwbouw niet haalbaar. Daarom kiezen we voor onderhoud van deze woningen.

Projectendag Grootstal2

Aan deze afbeelding kunnen geen rechten worden ontleend. 

Huidige woningen niet geschikt voor senioren
De woningen zijn niet goed toe- en doorgankelijk en hebben onvoldoende ruimte voor het gebruik van rollators of andere hulpmiddelen. Ook zijn de woningen niet duurzaam. Ze zijn niet goed geïsoleerd en hebben energielabel D of lager.

Meer woningen op dezelfde plek
Door de sloop van de 18 huidige woningen maken we plaats voor de bouw van maximaal 68 appartementen verspreid over vier lagen. Ook bouwen we vijf eengezinswoningen terug. We onderzoeken nog hoe de nieuwbouw precies vorm krijgt.

Door ook het bestaande bedrijfsgebouw en de garageboxen te slopen, is er in het plan uiteindelijk genoeg ruimte voor een integraal plan. Dit betekent ook dat er voldoende parkeerplaatsen aanwezig kunnen zijn.

Het sloop- en nieuwbouwplan werken we  op dit moment verder uit met een architect. De sloop verwachten we in 2026.

Groot onderhoud
Voor 10 andere woningen van Talis in de wijk Grootstal voeren we groot onderhoud uit. Op de plek van deze woningen is nieuwbouw niet haalbaar. Daarom kiezen we voor onderhoud van deze woningen. Denk hierbij aan het isoleren van het dak en de gevel en het aanbrengen van mechanische ventilatie. We werken het onderhoudsplan verder uit met onze RGS-partner de Variabele. De uitvoering van het onderhoud verwachten we in 2025.

Bijeenkomsten
Om bewoners en omwonenden te informeren en te betrekken bij de plannen, organiseren we verschillende bijeenkomsten.  Dit zijn bijeenkomsten voor de huidige bewoners en voor de inwoners in de wijk. Ook werken we samen met twee bewonersprojectgroepen en een klankbordgroep.

Bewonersprojectgroepen en klankbordgroep omwonenden
Tijdens de uitwerking van de plannen hebben we contact met de bewonersprojectengroepen. Hierin zit een afvaardiging van de bewoners. Ook zijn de omwonenden vertegenwoordigd in een klankbordgroep.

Nieuwsbrieven bewoners en omwonenden
Alle bewoners en omwonenden houden we op de hoogte van onze plannen in de wijk. Hieronder vindt u de nieuwsbrieven die we tot nu verstuurden: