Nijmegen Zuid

Wijkbeheerder Frits Schoenmaker

Contactgegevens
Frits Schoenmaker
frits.schoenmaker@talis.nl 
T 06 44 75 03 08

Werkzaam in
Grootstal
Hatert

Wijkbeheerderskantoor
Remmersteinstraat 28
Jadestraat 116